ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2565
(รายการต่ำกว่า 5,000 บาท)
| หน้า 1| หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 |
วันที่ประกาศ เรื่อง
01-10-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-11-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-12-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะทำงานภายใต้โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โดย วิธี เฉพาะเจาะจง
20-12-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวารสารเดือนธันวาคม 2564-มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-12-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเพื่อทำป้ายไวนิลงานกีฬาภายใต้โครงการส่งเสริมความสามารถด้าน กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-12-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ภายใต้ โครงการส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-01-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นภายใต้โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-01-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-02-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-02-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ภายใต้โครงการจัดซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-03-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารเดือน มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-04-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารเดือน เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-04-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ภายใต้โครงการจัดซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-04-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลรับสมัครนักเรียน โครงการพัฒนาองค์กร ระบบบริหารและการจัดการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-05-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารเดือน พฤษถาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-05-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-05-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารว่างอบรมโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาเครื่องมือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-05-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมรักการอ่านเดือน ภายใต้โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-06-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารเดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-06-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนาและรัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-06-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวารสารเดือนพฤษภาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   

| หน้า 1| หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 |
Contact webmaster
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ตำลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
นางิ้วฯ ออน ทัวน์ คลิก ดูภาพเพิ่มเติม คลิกดูภาพกิจกรรม ดูภาพกิจกรรม คลิกดูภาพกิจกรรม