คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566

คลิกเพื่อดูคู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง

Contact webmaster
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ตำลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 043-424379
เริ่มพัฒนาเว็บไซต์ ปี พ.ศ.2553
นางิ้วฯ ออน ทัวน์ คลิก ดูภาพเพิ่มเติม คลิกดูภาพกิจกรรม ดูภาพกิจกรรม คลิกดูภาพกิจกรรม คลิกเพื่อเปิดดูคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง