หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

คุณครูจักพร  พันหล่อมโส

นายจักพร พันหล่อมโส


Contact webmaster ittiwiti sinsiri
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ตำลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280 โทรศัพท์ 043 -431575, 086-4596375 โทรสาร 086-4596375
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น