นางสุมาลี กุลแสนไชย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 
     

No Picture

นายเบญจพล บรรพตะธิ นายพุทธาวุธ เที่ยงเกตุ นายนพพล จันทะพงษ์
     
นายเขตต์ เขตวิจารย์ นายเกรียงไกร กุแหก นางสาววิมลวรรณ พรพิมลวงศา


Contact webmaster
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ตำลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280 โทรศัพท์ 043 -210271, 086-4596375 โทรสาร 086-4596375
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น