นางสาวกุสุมา ธะนารัตน์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการเป็นตัวแทนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2553 ครั้งที่ 18  ณ เมืองทองธานี

Contact webmaster ittiwiti sinsiri
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ตำลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280 โทรศัพท์ 043 -431575, 086-4596375 โทรสาร 086-4596375
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น