ผู้บริหารโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์


นายธนกฤต พรพิมลวงศา
ผู้อำนวยการโรงเรียนนายจักพร พันหล่อมโส
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 


Contact webmaster ittiwiti sinsiri
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ตำลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280 โทรศัพท์ 043 -210271 โทรสาร 043 -210271
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น